Strategieformulering

Gerelateerde afbeelding

Strategieformulering is nieuwe dingen leren Dit alles leidt tot de conclusie die eens werd verwoord door een manager: ‘Het is haast onmogelijk om niet aan strategie te doen.’ Dil geldt niet alleen voor de grote bedrijven, maar ook voor de kleine, zij het dat deze bedrijven strategieformulering in een expliciete aanpak door beperkter kantoorruimte huren amsterdam aanwezige middelen wat minder ambitieus en geavanceerd zullen kunnen opzetten. Het toekomstperspectief behoeft er niet minder om te zijn.
De centrale vraag bij strategieformulering is hoe een organisatie haar continuïteit kan kantoorruimte huren haarlem verzekeren door steeds opnieuw in te spelen op de externe ontwikkelingen, op een zodanige wijze dat het eigen kunnen zo goed mogelijk ingezet wordt. Van groot belang daarbij is het verwerven van een concurrentievoordeel op de andere aanbieders. Expliciete strategieformulering geeft een organisatie richting en is de basis voor een sterkere kantoorruimte huren amsterdam zuidas samenhang tussen de activiteiten en onderdelen van de organisatie. Dit leidt vaak tot betere resultaten. Strategieformulering kan in gradaties van diepgang plaatsvinden. Soms valt een intuïtieve benadering te ontdekken en valt ‘achteraf’ een strategie in kaart te brengen.
In dit hoofdstuk werd besproken wat strategie is en zijn benaderingen van het strategieprobleem getypeerd. De benaderingen zijn niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk van profit- en non-profitorganisaties te onderkennen. Vervolgens is in grote lijnen ‘het model’ van strategieformulering besproken en uiteengezet. Binnen dit model zijn de volgende stappen te onderscheiden: vaststellen van het huidige strategische profiel; omgevingsonderzoek naar kansen en bedreigingen; intern onderzoek naar kantoorruimte huren amsterdam wtc sterke en zwakke kanten; vaststellen van de strategische kloof; opstellen van strategische alternatieven; evaluatie van en keuze uit de alternatieven; vertalen van keuze naar plannen voor functionele deelgebieden.
Ten aanzien van het huidige strategische profiel is het nodig de volgende aspecten te onderscheiden: doelstellingen werkterreinen concurrentievoordeel synergie.
Bij het omgevingsonderzoek dient aan de totale maatschappelijke omgeving en aan de analyse van de bedrijfstak aandacht geschonken te worden. Te n aanzien van de maatschappelijke omgeving zijn de volgende groepen factoren te onderscheiden: demografische factoren economische factoren technologische factoren sociaal-maatschappelijke factoren politieke factoren ecologische factoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *