Politieke opvattingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Figuur 3. 2 maakt duidelijk dat een organisatie de maatschappelijke omgeving beïnvloedt en dat de organisatie op haar beurt weer wordt beïnvloed door de maatschappij. De maatschappij oefent invloed uit op de kantoorruimte huren amsterdam organisatie door bijvoorbeeld wetten en maatschappelijke waarden en normen. Dit heeft onder meer gevolgen voor de manier waarop de productie georganiseerd is, de werkomgeving. Ook de omvang van de werkloosheid speelt een rol in het functioneren van een organisatie door haar invloed op de hoogte van de lonen of de te verwachten maatschappelijke kantoorruimte huren haarlem tegenwerking bij een door te voeren reorganisatie. In sommige gevallen kan dit voor het management een reden zijn de reorganisatie uit te stellen of in een ander gebied te laten plaatsvinden.
De maatschappelijke krachten zijn steeds in onderlinge samenhang werkzaam en bijvoorbeeld als volgt te onderscheiden: Economische krachten. Stand van de conjunctuur, werkgelegenheidssituatie, prijs- en loonverhoudingen, situatie kantoorruimte huren amsterdam zuidas op de vermogensmarkt, de marktvorm in de bedrijfstak waarin het bedrijf actief is (oligopolie, monopolie enzovoort). Technische en/ of technologische invloeden. Nieuwe gereedschappen, nieuwe productiemethoden, nieuwe of verbeterde producten, automatisering. Culturele/sociale invloeden. Ontwikkeling van mensbeelden, wijzigingen in machtsstructuren en verhoudingen, externe en interne invloeden door middel van vakbonden en ondernemingsraden. Politieke krachten. Loon- en prijspolitiek, wetgeving op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, investeringspolitiek, belastingpolitiek, subsidiebeleid kantoorruimte huren amsterdam wtc enzovoort.
In de tijd gezien kunnen de invloeden wisselen van sterkte. Ook is het duidelijk dat er steeds nieuwe situaties ontstaan die weer nieuwe krachten oproepen. Hogere lonen, onder meer ten gevolge van het politieke beleid kunnen de arbeidskosten doen stijgen. Daardoor kan automatisering sterk gestimuleerd worden, hetgeen op zijn beurt weer invloed kan uitoefenen op de politieke opvattingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *