Nederlandse manager lijdt aan zelfoverschatting

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nederlandse manager lijdt aan zelfoverschatting Het zelfbeeld van de manager verschilt van dat wat zijn medewerkers van hem hebben. En niet in positieve zin: de ‘zelfscore’ is structureel hoger dan die de omgeving de manager toebedeelt. Dat blijkt uit onderzoek van The Change Factory, een adviesgroep van Berenschot, naar kantoor huren amsterdam de praktijk van leidinggeven in Nederland.
Het onderzoek is uitgevoerd onder negen organisaties: KPN, lnterpolis, Belastingdienst Particulieren, Belastingdienst Grote Ondernemingen, automatiseerder IMN, ICTbedrijf Caesar, de gemeenten Eindhoven en Rotterdam en de Van Gansewinkel Groep. Er deden 355 managers en 693 medewerkers aan mee.
Bron: Gids voor kantoor huren haarlem personeelsmanagement, mei 2002, p.
De onderzoekers vroegen zowel naar de huidige als naar de gewenste situatie. Over de gewenste kwaliteiten was er niet zoveel verschil van mening, maar over de huidige des te meer. Managers kenden zichzelf over het algemeen hogere scorest oe voor leiderschapsstijlen en -competenties dan zij van hun medewerkers kregen. Het hoger kantoor huren amsterdam zuidas management acht zichzelf onder andere sterk op punten als coaching en het ontwikkelen van medewerkers. Dat zijn weliswaar kwaliteiten die hun medewerkers van hen verwachten, maar die ze tegelijk bij het management te weinig aanwezig vinden. Op resultaatgerichtheid lagen de scores juist andersom: volgens de medewerkers zijn managers zeer resultaatgericht, zelf gaven ze zich daarop lagere cijfers.
Managementbekwaamheden: kennis, vaardigheden en houding
Bij uitvoering van de verschillende managementtaken gaat het onder meer om: besturing en beheer, communicatie en interpersoonlijke effectiviteit. Bij bestuur en beheer dienen we ook plaats in te ruimen voor het ‘managen vanachter het bureau’: nota’s lezen en hoofdpunten eruit halen, briefconcepten opstellen, keuzen maken bij het kantoor huren amsterdam wtc opstellen van een jaarplan, de hoofdlijnen van een commercieel plan op papier zetten, briefpost lezen en sorteren, op prioriteit van actie wegen, enzovoort.
Bij communicatie gaat het om alle vormen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid: vergaderingen effectief bijwonen of efficiënt leiden, een voordracht houden, een speech schrijven, een voortgangsgesprek voeren, een nota concipiëren en voorts allerlei vormen van non-verbaal communicatief gedrag. Interpersoonlijke effectiviteit heeft betrekking op zaken als leiderschap, overtuigingskracht, invloed, dominerend vermogen en overwicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *