De Ondernemingskamer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Ondernemingskamer kan niet zelf veranderingen in het besluit aanbrengen. Ze kan uitsluitend de ondernemer opdragen dat te doen. Als de ondernemer deze verplichting niet nakomt, pleegt hij een overtreding op grond van de Wet Economische Delicten.
Wanneer de ondernemer en de OR ten aanzien van een verplichting uit hoofde van kantoorruimte huren amsterdam de WOR van mening verschillen en één van de partijen wil een oplossing bewerkstelligen, dan moet de kwestie worden voorgelegd aan de Bedrijfscommissie van de SER. De Bedrijfscommissie brengt dan een gedegen advies uit. Wanneer na het uitbrengen van een advies partijen nog kantoorruimte huren haarlem verdeeld zijn, kan aan de kantonrechter een bindende beslissing worden verzocht. Van een uitspraak van de kantonrechter zal slechts hoger beroep mogelijk zijn bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
Instemmingsrecht In veel aangelegenheden van personeelsbeleid en/of arbeidsvoorwaardenbeleid heeft de OR instemmingsrecht een instemmingsrecht op grond van artikel 2 7 van de WOR. Instemming van de OR is een kantoorruimte huren amsterdam zuidas vereiste als een ondernemer een besluit wil nemen dat een intrekking, wijziging of vaststelling inhoudt van:
een regeling met betrekking tot pensioenverzekering, winstdeling of sparen; een werktijd- of vakantieregeling; een belonings- of functiewaarderingssysteem; een regeling met betrekking tot veiligheid, gezondheid of welzijn in verband met de arbeid; een regeling met betrekking tot aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid; een regeling met betrekking tot de personeelsopleiding; kantoorruimte huren amsterdam wtc een regeling met betrekking tot het bedrijfsmaatschappelijk werk; een regeling met betrekking tot het werkoverleg; een regeling met betrekking tot de klachtenbehandeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *