Bestemmings-en inpassingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitvoering en afwijking van het bestemmingsplan Op grond van art. 43 Wonw is in een AMvB, het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige kantoor huren venlo bouwwerken (Bblb) bepaald voor welke (ondergeschikte) bouwwerken geen bouwvergunning benodigd is. Bouwen is een vorm van gebruik van de grond waarop de regels van een bestemmingsplan betrekking hebben. Nu de in het Bblb gekozen bouwwerken niet alleen bouwtechnisch maar ook uit het oogpunt van ruimtelijke ordening ondergeschikt zijn, moet niet het bestemmingsplan aan het realiseren ervan in de kantoor huren amstelveen weg staan. Daarom blijven volgens art. 3.25 Wro de regels van een bestemmingsplan buiten toepassing voor deze bouwwerken, en overigens ook voor het gebruik van deze bouwwerken (en standplaatsen voor woonwagens) dat voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in het Bblb.
ln tegenstelling tot het bouwen waarvoor een bouwvergunning nodig is, is het gebruiken van de grond of een bouwwerk mogelijk zonder toets vooraf, zonder vergunning. Achteraf optreden tegen gebruik in strijd met het kantoor huren zeist bestemmingsplan is niet altijd mogelijk of effectief.
Daarom kan bij het bestemmingsplan worden bepaald, dat het verboden is om binnen een bij dat plan aangegeven gebied zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders: a bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren; b bouwwerken te slopen.
Een aanlegvergunning of sloopvergunning kan worden geëist om te voorkomen dat in een bestemmingsplan begrepen grond minder geschikt wordt voor de kantoor huren roermond verwezenlijking van de daaraan bij het plan te geven bestemming dan wel om een overeenkomstig het plan verwezenlijkte bestemming te handhaven en te beschermen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *