Zware verantwoordelijkheid

Leren van Meehl In 1955, als eenentwintigjarige luitenant in de Israëlische strijdkrachten, kreeg ik de opdracht om voor het hele leger een kantoor huren amsterdam interviewsysteem op te zetten. Als u zich afvraagt waarom zo’n zware verantwoordelijkheid op zulke jonge schouders werd gelegd, breng ik u in herinnering dat de staat Israël zelf op dat moment nog maar zeven jaar oud was; alle staatsinstellingen waren nog in ontwikkeling, en iemand moest ze ontwikkelen. Hoe vreemd dit nu ook mag klinken, mijn bachelorgraad in kantoor huren haarlem de psychologie kwalificeerde me waarschijnlijk als de best opgeleide psycholoog in het leger. Mijn directe superieur, een briljant onderzoeker, had een graad in de scheikunde. Toen ik mijn opdracht kreeg, bestond er al een interviewroutine. Elke dienstplichtige die werd opgeroepen, nam deel aan een batterij van psychometrische toetsen en elke rekruut die in aanmerking kwam voor gevechtstaken, werd geïnterviewd om een beeld van zijn persoonlijkheid te
krijgen. Het doel was aan de rekruut een score van algemene geschiktheid voor kantoor huren amsterdam zuidas gevechtstaken toe te kennen en zijn persoonlijkheid zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende legeronderdelen: infanterie, artillerie, pantserdivisies en dergelijke. De interviewers waren zelf jonge dienstplichtigen, die voor deze taak waren uitgekozen op grond van hun hoge intelligentie en belangstelling voor de omgang met mensen. De meesten van hen waren vrouwen, die op dat moment waren vrijgesteld van gevechtstaken. Ze werden gedurende enkele weken geoefend in het afnemen van een interview van vijftien tot twintig minuten waarbij hun gevraagd werd zich aan de hand van verschillende onderwerpen een algemene indruk te vormen van hoe goed de rekruut het in het leger zou doen. Helaas hadden follow-upevaluaties al aangegeven dat deze interviewprocedure zo goed als nutteloos was voor het voorspellen van het toekomstige welslagen van rekruten. Ik kreeg de opdracht een interview te ontwerpen dat kantoor huren amsterdam wtc nuttiger zou zijn maar niet meer tijd zou vragen. Vervolgens moest ik het nieuwe interview ook uitproberen en de nauwkeurigheid ervan evalueren. Vanuit het gezichtspunt van een serieuze professional was ik niet beter gekwalificeerd voor deze taak dan wanneer ik de opdracht had gekregen om een brug over de Amazone te bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *