Vergadertechnieken

Gerelateerde afbeelding

Dit instemmingsrecht is echter niet van toepassing, wanneer het onderwerp reeds in een collectieve arbeidsovereenkomst is geregeld. Komt een ondernemer zijn verplichting niet na, dan kan naleving worden gevorderd. In deze gevallen kan de ondernemingsraad zich wenden tot de bedrijfscommissie. Een bedrijfscommissie bestaat uit minimaal zes werkgeversvertegenwoordigers en minimaal zes werknemersvertegenwoordigers, afkomstig bedrijfscommissie uit soortgelijke flexplek huren amsterdam ondernemingen. Deze bedrijfscommissie wordt ingesteld door de Sociaal-Economische Raad. Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden tot medezeggenschap, is er in iedere organisatie sprake van werkoverleg. Werkoverleg kan worden omschreven als regelmatig, direct overleg tussen de groepsleiding en de uitvoerende medewerkers, waarbij het werk en de werkomstandigheden van de afdeling worden besproken. De medewerkers kunnen op deze manier de besluitvorming binnen hun eigen afdeling beïnvloeden. Werkoverleg is hierdoor een overlegstructuur, die de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk vergroot.
Beslissingen worden veelal in vergaderingen genomen. Veel mensen die binnen organisaties werkzaam zijn stellen dat ze een te groot gedeelte van hun tijd aan vergaderen moeten besteden. De huidige tijd kan gekenschetst worden als een tijd waarin afstemming centraal staat. Deze flexplek huren amsterdam zuidas afstemming geschiedt in vele situaties binnen vergaderingen. Vergaderingen kunnen verschillende functies hebben: 4 • Samen zijn: een vergadering heeft een sociale functie. Het geeft de leden een gevoel van erbij te horen.
• Samen weten: binnen een groep is een grote hoeveelheid kennis en inzichten aanwezig. Meestal groter dan bij een individu. In een vergadering kan dan ook voortgebouwd worden op gezamenlijke kennis en inzicht. Sarnen weten.”.
• Samen werken: een groep heeft een groter creatief vermogen dan een individu. Door op elkaar in te spelen ontstaan mogelijkheden om tot een efficiëntere en betere oplossing van problemen te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *