Vaststelling van het kwaliteitsniveau en handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vaststelling van het kwaliteitsniveau en handhaving
De bestuursorganen moeten het kwaliteitsniveau met betrekking tot de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde stoffen vaststellen met winkel huren amsterdam behulp van metingen of berekeningen (art. 5.19 Wm). Bij ministeriële regeling zijn regels gesteld ten aanzien van het meten en berekenen (art. 5.20 Wm). Titel 5.2 van de Wm bevat verschillende verplichtingen voor bestuursorganen. De minister van VROM kan aan Gedeputeerde Staten of burgemeester winkel huren haarlem en wethouders op grond van art. 5.23 Wm een aanwijzing geven alsnog aan een verplichting uitvoering te geven, bijvoorbeeld aan het tijdig uitvoeren van de maatregelen die in het NSL staan beschreven.
9.4 Milieueffectrapportage
Grote projecten van particulieren of van de overheid kunnen grote gevolgen hebben voor het milieu. Vóórdat daartoe toestemming wordt gegeven of besloten wordt, moeten de gevolgen voor het milieu zijn onderzocht. Dit winkel huren amsterdam zuidas bevordert dat tijdig over de milieugevolgen wordt nagedacht. De plicht tot het maken van een Milieueffectrapport (MER) berust op hoofdstuk 7 Wm (subparagraaf 9.4.1). Op grond van de EU-richtlijn van 27 juni 2001 zijn ook voor plannen een MER-plicht in het leven geroepen (subparagraaf 9.4.2). Indien een MER-plichtig plan alleen betrekking heeft winkel huren amsterdam wtc op de inpassing van een locatie van een activiteit waarvoor een MER-plichtig besluit wordt genomen, moet één MER worden gemaakt (subparagraaf 9.4.3).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *