Strategieën gericht op substituutproducten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Evenals bij nieuwe toetreders kan een organisatie er slechts naar streven het succes van substituutproducten te beperken. Het op de markt komen van substituutproducten kan nauwelijks voorkomen worden. Een belangrijke mogelijkheid om zich tegen substituutproprl)s·presrat1everhouding ducten teweer te stellen is het zorgen voor kantoorruimte huren amsterdam een in de ogen van de klant goede prijs-prestatieverhouding. Ook bij het zich teweer stellen tegen bestaande concurrenten is dit een belangrijk gegeven. Vele substituutproducten hebben echter in de ogen van de afnemers een aantal extra aantrekkelijke eigenschappen als nieuw product. Het traditionele product zal dus extra onder de aandacht van de kopers kantoorruimte huren haarlem moeten worden gebracht. Dil is soms mogelijk door middel van (gezamenlijke) reclamecampagnes. Een andere mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het bedrijf geen last heeft van subproductvernieuwing stituutproducten, is zelf te streven naar een hoge mate van productvernieuwing. Dit stelt aan de organisatie echter wel hoge eisen ten aanzien van speur- en ontwikkelingswerk en financiële draagkracht. Lukt het niet de substituutproducten van een goede machtspositie kantoorruimte huren amsterdam zuidas af te houden, dan is het soms mogelijk productie- of marketingovereenkomsten met de producenten ervan aan te gaan. Ad e Strategieën gericht op nieuwe toetreders Een organisatie is niet in staat de komst van nieuwe toetreders tegen te houden. Wel is het soms mogelijk toetreding tot de markt voor nieuwkomers minder aantrekkelijk te maken. Dit effect kan op een groot aantal uiteenlopende manieren worden bereikt. Zonder volledig te willen zijn kan aan de volgende mogelijkheden worden gedacht. Indien in een branche de distributiekanalen een kritische succesfactor zijn, kan gestreefd worden naar het binden van verkopers aan de eigen organisatie. Zo mogen vele officiële dealers van de grotere automerken geen dealer zijn van enig ander of een concurrerend merk. Voor kantoorruimte huren amsterdam wtc nieuwkomers is het dan moeilijk een dealernet op te bouwen dat het hele land dekt. Dit is veelal een vereiste om winstgevend in dit vak te zijn. Ook kan het zinvol zijn bij hoge winsten hieraan niet te veel ruchtbaarheid te geven. Publicaties daaromtrent zouden slapende honden wakker kunnen maken. Omgekeerd is het wellicht mogelijk bij marginale resultaten dit wel kenbaar te maken in de hoop dat potentiële toetreders zo verstandig zullen zijn de spoeling niet nog dunner te maken dan ze al is. Een andere mogelijkheid om nieuwe aanbieders van de markt te weren is het aanvragen van patenten en octrooien. Hierdoor is het mogelijk op legale wijze te voorkomen dat het aantal concurrenten toeneemt. Dil zal niet altijd lukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *