Schadevergoedingsplicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De vergoeding wordt slechts uitgekeerd voor zover op andere wijze in een redelijke vergoeding niet is of kan worden voorzien. Een andere wijze van compenseren is schadevergoeding in natura; een bedrijf krijgt kantoor huren amsterdam bijvoorbeeld de mogelijkheid om op een andere en lucratieve wijze de bedrijfsvoering voort te zetten.
9 .10 Financiële bepalingen 389
De Wet milieubeheer biedt aldus een wettelijke schadevergoedingsregeling, evenals bijvoorbeeld de Wro, voor het geval het bestuur binnen zijn bevoegdheden en rechtmatig handelt. Het is overigens niet zo dat de overheid geen schadevergoedingsplicht heeft als er geen wettelijke regeling is.
• Voorbeeld Uit kantoor huren haarlem bijvoorbeeld een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak blijkt dat uitgegaan moet worden van het beginsel ‘gelijkheid voor de openbare lasten’, kort gezegd: de overheid moet (ook) de schade vergoeden als zij gebruikmaakt van haar bevoegdheden en daardoor abnormale schade veroorzaakt. De Afdeling zei dat het beginsel gehanteerd moest worden dat ten grondslag ligt aan art. 3.4 lid 2 Awb: de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen kantoor huren amsterdam zuidas doelen. Het gaat daarbij om het beginsel ‘op grond waarvan bestuursorganen zijn gehouden tot compensatie van onevenredige (buiten het maatschappelijke risico vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende) kantoor huren amsterdam wtc schade als gevolg van een op de behartiging van het openbaar belang gericht optreden.’ (ABRvS 18 februari 1997, AB 1997/143)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *