Reconstructieplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nadat de wet in werking zal zijn getreden, hebben de provincies negen maanden de tijd om het concept-reconstructieplan voor het betreffende gebied of delen ervan te maken. In dit plan wordt zowel de bestaande als de gewenste toestand van de te reconstrueren gebieden winkel huren amsterdam beschreven. Ook worden de maatregelen en voorzieningen beschreven die noodzakelijk zijn om de gewenste situatie te bereiken. Het concept-reconstructieplan wordt ter visie gelegd. Er is vervolgens vier weken de gelegenheid voor inspraak. Provinciale Staten stellen het reconstructieplan in de daaropvolgende acht weken vast.
338 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Het vastgestelde plan winkel huren haarlem van de provincie moet door de ministers van LNV en VROM worden goedgekeurd. Het plan is MER-plichtig. Het reconstructieplan bestrijkt een termijn van ten hoogste twaalf jaar. In elk geval eens per vier jaar bekijken Gedeputeerde Staten of het reconstructieplan aanpassing behoeft.
Ad b Programma financiering Met inachtneming van de beleidsdoelen worden reconstructieplannen ontworpen onder regie van de provincie. Gedeputeerde Staten stellen het reconstructieplan winkel huren amsterdam zuidas vast, na overleg met de maatschappelijke organisaties, waterschappen en gemeenten. Indien gebleken is dat het reconstructieplan in voldoende mate de beoogde beleidsdoelen zal realiseren, stelt het Rijk gelden beschikbaar. Vervolgens vindt de uitvoering plaats op basis van meer winkel huren amsterdam wtc gedetailleerde uitvoeringsprogramma’s. In een bestuursovereenkomst wordt een politiek beleidsmatig en financieel commitment aangegeven. De uitvoeringsprogramma’s voor delen van het plan zullen een periode van enkele jaren bestrijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *