Onze gedachten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Veel van onze gedachten zijn onbewust negatief geladen. De Amerikaanse psycholoog Timothy Brown heeft onderzocht dat we per dag gemiddeld 40.000 gedachten hebben en dat ongeveer 70% van al onze gedachten negatief is geladen. Alleen al daarom moeten we om vooruit te komen in het leven onze vaste patronen doorbreken. Het boek Break the Rules heeft inderdaad de potentie om mijn leven compleet op zijn kop te zetten. Het boek is geschreven voor mensen die niet echt gelukkig zijn, maar zeker ook niet ongelukkig. Mensen van wie hun levens voortkabbelen en die zich daardoor in een saai niemandsland bevinden. Ik weet dat mijn vaders leven ooit zo was in Southampton. Hij werkte in de haven en was niet diep ongelukkig, maar haalde uit zijn kostbare leven niet wat er aan talent en geluk inzat. Totdat hij op jonge leeftijd kwam te overlijden en zijn andere talenten niet verder meer kon ontwikkelen. Ik heb nog een schilderij van hem waar zijn talent vanaf spat. Maar van ‘dat ga ik later doen’ is niets gekomen, doordat hij op vierenveertigjarige leeftijd is overleden. Het leven is vergankelijk en daarom mag je niet teveel tijd verspillen in het afgestompte niemandsland.
Het boek geeft veel herkenning wat mijn huidige situatie betreft: we klampen ons vast aan mooie ervaringen, maar ook aan achterhaalde meningen en angsten. Hoe moeilijk is het om bestaande overtuigingen en meningen los te laten en ruimte te geven aan nieuwe inzichten? Waarom ben ik zo bang voor veranderingen, onbekende mensen of voor het onbekende? Waarom moest er eerst een ramp in mijn leven gebeuren, voordat ik het oude vertrouwde los kon laten? De vragen zijn weer talloos, maar de antwoorden ontbreken. Mijn leven werd beheerst door angst en duisternis, doordat ik het licht niet meer zag. Pas op het moment dat ik alles kwijt was geraakt en het zwart voor mijn ogen werd, ging ik opnieuw op zoek naar het 1 icht, omdat verder leven anders geen zin meer had. Van Break the Rules leer ik dat geluk voor iedereen bereikbaar is op het moment dat we betekenis geven aan ons leven. Nuttig en zinvol bezig zijn, is de vergeten sleutel naar geluk. Het betekent werken aan je eigen footprint op deze wereld. Dat gegeven is nieuw voor mij, omdat ik altijd heb gedacht dat je gelukkig wordt van een leuk, welvarend en bedrijfsruimte eindhoven gemakkelijk leven. Dit inzicht gaat mijn leven veranderen, want hoe nuttig ben ik voor de samenleving geweest? Als filosoof en schrijver kan ik me nuttig maken voor de maatschappij door mensen te helpen met positief denken en hen te verrijken met nieuwe inzichten. Als lid van het genootschap Terra Nova ben ik straks een initiatiefnemer om tot een betere wereld te komen. Een wereld die duurzamer is, ecologisch is ingericht en die rechtvaardiger is. Ik heb het over de nieuwe aarde, waarin we leren alles met elkaar te delen en waarin genoeg ook echt genoeg is. Van dit idee krijg ik energie en pas laat in de nacht val ik in slaap. Deze dag heeft me zoveel gebracht. Eindelijk zie ik een helder licht opdoemen aan het einde van de tunnel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *