Nadelen lijnorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Als in de praktijk van de bedrijfsvoering veel en intensief overleg nodig is tussen de leidinggevende en uitvoerende medewerkers moet dikwijls afstand gedaan worden van het ‘zuivere lijnpatroon’. Wanneer alle in de lijn kantoorruimte huren amsterdam opkomende afstemmingsproblemen langs de verticale weg – als de enige weg – zouden worden opgestuwd naar een gemeenschappelijke manager en alle communicatie dus via de hiërarchische lijn zou gaan, zou de lijn snel overbelast raken. Daarbij komt dat niet zo maar mag worden aangenomen dat gemeenschappelijke chefs inderdaad ook alle facetten van het werk qua kennis en ervaring grondig beheersen. Denk aan productietechniek, materiaalkennis, kostencalculatie, administratieve kantoorruimte huren haarlem procedures, juridische kwesties, enzovoort. De deskundigheid op specifieke facetten schiet op een aantal punten mogelijk tekort. Het kan dan nodig zijn op deze facetten vakspecialisten in te schaken. Indien deze specifieke deskundigheden bij uitvoering van werkzaamheden gewenst zijn, moet overwogen worden of deze daar rechtstreeks kunnen worden kantoorruimte huren amsterdam zuidas ingeschakeld. Managers die echt van alle markten thuis zijn, zijn er in elk geval weinig. Een organisatie bouwen op de zogenoemde ‘schapen met vijf poten’ is gevaarlijk. De leiding moet taken (en daarmee bevoegdheden) (durven) delegeren (zie paragraaf 7 .4) en ook anderen inschakelen als dit nodig is. Indien dit (te) weinig plaatsvindt, zal het omspanningsvermogen (zie paragraaf 7 .8) van de leiding slechts klein kunnen zijn.
Lijnrelatie en lijnbevoegdheid Via de lijnrelatie kan een manager zijn lijnbevoegdheid uitoefenen. Met lijnbevoegdheid wordt een hiërarchische verhouding of gezagsverhouding bedoeld in de zin van een ‘bevelsverhouding’ tussen leider en ondergeschikte. Via de ‘lijn’ kan een leider zijn kantoorruimte huren amsterdam wtc  bevoegdheden doen gelden om een ondergeschikte medevverker opdrachten te geven. De ondergeschikte is aan deze leidinggevende verantwoording verschuldigd en moet over de uitvoering mondeling of schriftelijk aan hem rapporteren. De leider moet op zijn beurt directe of indirecte controle op de uitvoering uitoefenen, zodat hij zo nodig tijdig kan ingrijpen en bijsturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *