Monumenten Bouwvergunningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Monumenten Bouwvergunningen voor bouwplannen met betrekking tot monumenten zijn afhankelijk van de beslissing op de aanvraag monumentenvergunning, een vergunning tot het wijzigen van een monument winkel huren amsterdam op grond van de Monumentenwet 1988. Zolang niet over de monumentenvergunning is beslist, moet de beslissing op de aanvraag bouwvergunning worden aangehouden (art. 54 Wonw). De bouwvergunning moet worden geweigerd als de monumentenvergunning niet is verleend (art. 44 lid e Wonw). Volgens art. 16 lid 6 Monw wordt de werking van de monumentenvergunning winkel huren haarlem opgeschort totdat de termijn voor een beroep tegen de monumentenvergunning is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. De voorzieningenrechter van de rechtbank of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan deze schorsende werking op verzoek opheffen. De aanhouding van de beslissing op de bouwaanvraag eindigt als volgt (art. 54 lid 2 Wonw): Indien tegen het besluit winkel huren amsterdam zuidas op de aanvraag monumentenvergunning geen beroep is ingesteld: met ingang van de dag waarop zes weken zijn verstreken na de bekendmaking van dat besluit. Indien tegen het besluit binnen zes weken na de bekendmaking beroep is ingesteld: met ingang van de dag na de dag waarop het verzoek van de vergunninghouder om de opschorting van dat besluit op te heffen, is toegewezen.
Als dus een aanvrager een monumentenvergunning verkrijgt waartegen bezwaar of beroep wordt ingesteld, moet hij – om alvast te kunnen gaan bouwen – aan de voorzieningenrechter van de rechtbank of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om opheffing
6.6 Beslissingstermijn en aanhouden beslissing 275
van de opschortende werking van het beroep. Bij honorering van dat verzoek mogen burgemeester en wethouders de beslissing op de bouwaanvraag niet langer aanhouden. Binnen twee weken na de beƫindiging van de aanhouding moeten burgemeester en wethouders over de bouwvergunning beslissen en van de beƫindiging van de winkel huren amsterdam wtc aanhouding mededeling doen. Als zij niet tijdig beslissen en de monumentenvergunning is verleend, is de bouwvergunning van rechtswege verleend (art. 54 lid 4 en 5 Wonw).
Ad 8 Ontheffing van het Bouwbesluit gewenst In bijzondere gevallen geeft de minister ontheffing van voorschriften van het Bouwbesluit (art. 7 Wonw), bijvoorbeeld bij experimentele bouw. Burgemeester en wethouders houden de beslissing omtrent een aanvraag om bouwvergunning aan (art. 55 lid 1 Wonw), indien naar hun oordeel voor het bouwen van het bouwwerk een dergelijke ontheffing is vereist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *