Midden- en Kleinbedrijf

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ook het Midden- en Kleinbedrijf al de komende jaren een deel van haar ondersteunende activiteiten uitbesteden, voornamelijk op de gebieden van gespecialiseerde dienstverlening. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat er een (sterke) stijging zichtbaar is met betrekking tot de vraag naar organisatie-en automatiseringsadviezen, cateringdiensten, vraag naar onderzoek, en ontwikkeling en opleiding van personeel. Tips en adviezen voor uitbesteders 13 Maak een onderscheid tussen kernactiviteiten en niet-kernactiviteiten. Houd ook in tijden van recessie uitbesteed werk buiten de deur. Werk aan de ontwikkeling tot ‘business engineer’: maak haast met het organiseren van een concurrerend netwerk van (lokale) leveranciers. Ga uitermate zorgvuldig te werk bij de selectie van uw toekomstige flexplek amersfoort leveranciers. Zorg ervoor dat zij tot de ‘Best-In-Class’ (gaan) behoren. Maak werk van samenwerking met uw main suppliers: wees duidelijk over taakstellingen op gebied van kostenreductie, kwaliteitsverbetering en doorlooptijdverkorting. Draag specialistische kennis over aan uw toeleveringspartners. Pas op voor verwaarlozing van contacten met innovatieve co-suppliers en jobbers. Betrek hen ook bij uw verbeterings-en ontwikkelingstrajecten. Ondersteun uw main suppliers met hun inkoop- en uitbestedingsactiviteiten.
3.4 Samenwerkingsverbanden in organisatorische netwerken
Samenwerking kunnen we zien als het deelnemen in een netwerk van organisaties. Al eerder is gesteld dat onder een netwerk verstaan wordt een cluster van afhankelijke organisaties die zich op enigerlei wijze gebundeld hebben om als collectiviteit een bepaald doel te bereiken. 14 Een netwerk is dus een actieve interactie tussen organisaties of delen daar- actieve interactie van, waarbij het doel is dat een synergetisch effect optreedt. Een netwerk staat los van de vraag of de partners in een concurrerende verhouding staan of niet. Wie van het netwerk (het meest) kan profiteren is afhankelijk van de wijze waarop de individuele participanten opereren en binnen het netwerk kunnen domineren.
De aandacht op netwerken is toegenomen door twee soorten verschijnselen: 1 strategisch gedrag 2 technologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *