Mentale rekeningen

Onze analyse van mentale rekeningen is veel verschuldigd aan het stimulerende werk van Richard Thaler (1980,1985), die de relevantie van dit proces voor consumentengedrag heeft aangetoond. Het volgende probleem, gebaseerd op voorbeelden van Savage (1954) en Thaler (1980), introduceert enkele van de regels die de constructie van flexplek huren amsterdam mentale rekeningen beheersen en illustreert de uitwerking van de concaviteit van waarde op de aanvaardbaarheid van transacties.
Probleem 7: stel u voor dat u op het punt staat een jas1e van 125 dollar en een rekenmachine van 15 dollar te kopen. De verkoper van de rekenmachine vertelt u dat de rekenmachine die u wilt aanschaffen, voor 10 dollar te koop is in de andere vestiging van de zaak, op 20 minuten flexplek huren haarlem afstand met de auto. Zou u die rit naar de andere winkel maken?
Dit probleem betreft de aanvaardbaarheid van een optie die het nadeel van een ongemak combineert met een financieel voordeel. Deze optie kan worden ingekaderd als een minimale, een inhoudelijke of een omvattende rekening. De minimale rekening bevat alleen de flexplek huren amsterdam zuidas verschillen tussen de twee opties en houdt geen rekening met de kenmerken die ze gemeen hebben. In de minimale rekening wordt het voordeel in verband met het rijden naar de andere winkel ingekaderd als een winst van 5 dollar. Een inhoudelijke rekening betrekt de gevolgen van mogelijke keuzen op een referentieniveau dat bepaald wordt door de context waaruit de beslissing voortkomt. In het gegeven probleem is de relevante inhoud de aankoop van de rekenmachine en daarom wordt het voordeel van de rit ingekaderd als een reductie van de prijs daarvan, van 15 tot ro dollar. Omdat de mogelijke besparing alleen in verband staat met de rekenmachine, wordt de prijs van het jasje niet in de inhoudelijke rekening opgenomen. Net als andere uitgaven zou de prijs van het jasje heel goed een plaats kunnen krijgen in een omvattender rekening, waarin de besparing bijvoorbeeld beoordeeld zou worden in relatie met maandelijkse uitgaven. Bij de formulering van het voorgelegde probleem lijken de minimale, de inhoudelijke en de omvattende rekening in principe gelijkwaardig te zijn. Naar onze mening zullen mensen hun beslissingen echter spontaan inkaderen in termen van inhoudelijke rekeningen die in de context van besluitvorming een analoge rol spelen als de rol van ‘goede vormen’ in de waarneming en van basiscategorie├źn in de cognitie. In samenhang met de concaviteit van waarde brengt een inhoudelijke flexplek huren amsterdam wtc organisatie met zich mee dat de bereidheid om naar de andere winkel te rijden voor het besparen van 5 dollar op een rekenmachine, omgekeerd evenredig is aan de prijs van de rekenmachine en onafhankelijk is van de prijs van het jasje. Om deze voorspelling te toetsen hebben we een andere versie van dit probleem ontworpen waarin de prijzen van de twee artikelen verwisseld zijn. De prijs van de rekenmachine is in de eerste winkel op 125 dollar gesteld en in de andere vestiging op 120 dollar, en de prijs van het jasje op 15 dollar. Zoals voorspeld verschilden de aantallen respondenten die zeiden dat ze de rit wilden maken, tussen de twee problemen aanmerkelijk. De resultaten lieten zien dat 68 procent van de respondenten (N = 88) bereid was om naar de andere vestiging te rijden om 5 dollar te besparen op een rekenmachine van 15 dollar, maar dat slechts 29 procent van 93 respondenten bereid was om dezelfde rit te maken om 5 dollar op een rekenmachine van 125 dollar uit te sparen. Deze uitkomst ondersteunt het idee van een inhoudelijke organisatie van rekeningen, aangezien de twee versies in termen van een minimale en een omvattende rekening identiek zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *