Loopbaanontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

Een aparte problematiek met betrekking tot het beoordelingssysteem is de plaats waar de informatie verzameld wordt. De meeste organisaties kiezen voor een centrale plaats, waar alle personeelsdossiers bijgehouden worden: de personeelsafdeling. Met deze vaste plaats is ook de privacy van de personen het beste gewaarborgd. Ten slotte dient een beoordelingsgesprek niet verward te worden met een functioneringsgesprek. Een functioneringsgesprek, ook wel coachinggesprek genoemd, is – in tegenstelling tot een beoordelingsgesprek – niet op basis van hiërarchie, maar meer op basis van gelijkheid gebaseerd. Het functioneringsgesprek heeft als doel de ervaringen van het functioneren te bespreken en te komen tot het maken van afspraken voor de naaste toekomst. Het heeft in deze zin meer weg van een begeleidingsgesprek. In kantoor huren amsterdam de praktijk komt het dan ook regelmatig voor dat, voordat er een beoordelingsgesprek wordt gehouden, één of een aantal functioneringsgesprekken heeft plaatsgevonden.
5.5 Loopbaanontwikkeling
Voor het flexibel houden van organisaties is mobiliteit van medewerkers een vereiste. Het jaren blijven zitten in dezelfde functie is daarom ongewenst en veelal ook onmogelijk door alle veranderingen waarmee organisaties worden geconfronteerd. Daarom worden medewerkers veelal niet geworven voor één baan maar voor een loopbaan. Hiermee wordt aangegeven dat de medewerker over het potentieel moet beschikken om in de toekomst verschillende functies te kunnen uitoefenen. Loopbaanontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het Human Resoure Management.
Voor het opstellen van een goed beleid ten aanzien van loopbaanontwikkeling moet de organisatie vooral beschikken over een goed beoordelingssysteem. Een evenwichtig beoordelingssysteem is nodig omdat het van groot belang is dat de aanwezige capaciteiten van de medewerker vanuit de organisatie goed ingeschat kunnen worden. Wanneer een organisatie hierover niet beschikt, bestaat het risico dat medewerkers in verkeerde functies of op het verkeerde moment in functies terechtkomen: situaties die voor zowel de organisatie als de medewerker in kwestie vermeden moeten worden. Voorts geeft een uitgebalanceerd beoordelingssysteem medewerkers inzicht in eigen functioneren en mogelijkheden die daardoor ontstaan, zowel binnen als buiten de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *