Leren en de ‘lerende organisatie’

Gerelateerde afbeelding

Leren en de ‘lerende organisatie’
De essentie van een organisatie zit in de hoofden van mensen, niet in systemen en procedures. Organisaties maken fouten, maar leren ze daarvan7 Iedereen weet dat een organisalerende organisarie tie slechts kan leren bij de kantoorruimte huren amsterdam gratie van de mensen die er werken. De lerende organisatie is echter een veel complexer verschijnsel dan een eenvoudige optelsom van lerende individuen. Het gaat om individueel leren én leren van een organisatie, hetgeen onder meer inhoudt dat er sprake is van overdracht van kennis en kantoorruimte huren haarlem integratie van kennis tussen individuen, groepen en de organisatie. Zo ontstaat er een structuur van individueel leren én van collectief leren, van een individueel geheugen en van een soort collectief geheugen. Leren en leerniveaus (operationeel en conceptueel) ‘Leren’ is te omschrijven als het vergroten van het vermogen tot effectief handelen. Het woordenboek geeft bij het woord leren de volgende betekenis: ‘het verwerven van kennis of vaardigheden’. Leren kent als begrip dus twee kantoorruimte huren amsterdam zuidas componenten: ‘het verwerven van vaardigheden of direct toepasbare kennis’ (een fysiek vermogen tot handelen) en: ‘het verwerven van rationele kennis’ (in staat zijn in conceptuele termen het waarom van een ervaring weer te geven). Er is zo sprake van een koppeling tussen denken en doen. Beide delen van de definitie zijn van belang, zowel het verwerven van de kennis hoe iets moet worden gedaan als het begrijpen en toepassen van deze kennis. De twee componenten van het leerbegrip kunnen ook worden gezien als operationeel leren en conceptueel leren.
Experimenteel leermodel Volgens Lewin (en later Kolb, en Kim e.a.) maakt een mens steeds opnieuw dezelfde cyclus door: een concrete ervaring; commentaar en overwegingen naar aanleiding van deze ervaring; abstracte kantoorruimte huren amsterdam wtc begripsvorming gebaseerd op dit commentaar en veralgemenisering van dit commentaar; het testen van deze ideeën in een nieuwe situatie; hetgeen weer leidt tot een nieuwe concrete ervaring.
Deze fundamentele cyclus komt in verschillende contexten naar voren, zowel in de privéals in de werksituatie. Deze leercyclus kan ook worden weergegeven in termen van observeren – beoordelen ontwerpen – toepassen (OBOT), en komt daarmee dichtbij activiteiten in organisaties. In de OBOT-cyclus hebben mensen een concrete ervaring en observeren zij actief de daarbij behorende gebeurtenissen (zie figuur S.8). Vervolgens maken zij een inschatting van deze ervaring – bewust of onbewust – door na te denken over hetgeen zij hebben geobserveerd. Vervolgens ontwerpen zij een concept dat aan deze inschatting recht doet. Dit ontwerp testen zij uit door het concreet te implementeren. Dit leidt dan tot een nieuwe concrete ervaring en de cyclus begint weer van voren af aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *