Handhaving en toezicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Handhaving en toezicht op de uitvoering bestuursrechtelijke handhaving
Burgemeester en kantoor huren venlo¬†wethouders dragen zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wro. Bestuursrechtelijk handhaven -vaak aangeduid als ‘eerstelijns toezicht – is de ‘normale’ weg (subparagraaf 4. 7 .1). Bestuursrechtelijk kantoor huren amstelveen handhaven is niet effectief tegen overtredingen met ernstige en onomkeerbare gevolgen, daarbij past strafrechtelijk handhaven (subparagraaf 4. 7.2). Er is rijks- en provinciaal toezicht op de uitvoering en de handhaving van de Wro zelf: het ‘tweedelijns toezicht’ (subparagraaf 4.7.3). Bestuursrechtelijke handhaving Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wro (art. 7.1 Wro). Dit is een opdracht (zorgplicht) die nagekomen moet worden, voortbouwend op de jurisprudentie van kantoor huren zeist de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daaruit blijkt dat een bestuursorgaan de plicht heeft de regels te handhaven indien er geen bijzondere omstandigheden kunnen worden gevonden die het bestuursorgaan nopen van de handhaving af te zien. Krachtens de Wro worden bestemmingsplannen gemaakt met regels die in elk geval betrekking hebben op gebruik van de grond en de zich daarop bevindende opstallen. Bouwen is een vorm van gebruik. De bestuursrechtelijke kantoor huren roermond handhaving ten aanzien van bouwen vindt door burgemeester en wethouders plaats op basis van art. 100 Wonw. De belangrijkste bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden zijn het toepassen van bestuursdwang (afd. 5.3 Awb), het opleggen van een last onder dwangsom (afd. 5.4 Awb) en het intrekken van een bouw-, aanleg- of sloopvergunning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *