Functieontwerp, productiviteit en motivatie

Gerelateerde afbeelding

Maak gedetailleerd en zorgvuldig een analyse van de weg waarlangs de resultaten het best te bereiken zijn. Vergemakkelijk dit door te begeleiden en richting te geven. Immers, niet alleen het doel moet helder zijn, ook de kantoorruimte huren amsterdam wijze waarop het doel wordt bereikt moet medewerkers (en de leidinggevende) voor ogen staan. Betrek ook daar de medewerker bij, zodat de relatie tussen ‘opbrengst’ en inspanning als motivator blijvend wordt herkend.
d Kom door overleg tot het uitspreken van verwachtingen. Daardoor krijgen medewerkers zelf een betere greep op de gang van zaken. Zij zien dan ook in dat zij een eigen bijdrage kunnen leveren aan een gemeenschappelijk doel.
Neem belemmeringen kantoorruimte huren haarlem weg die de weg naar het doel blokkeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan adequate zorg voor aan- en afvoer van hulpmiddelen en grondstoffen. Voorkom frustratie of neem deze weg door mensen tijdig voor te bereiden op veranderingen. Ook op die wijze kan men trachten de voortdurende koppeling te leggen tussen product en inspanning.
Schep voor medewerkers de gelegenheid om tot persoonlijke satisfactie te komen. Doe dat bijvoorbeeld door de volgende zaken in het werk in te bouwen kantoorruimte huren amsterdam zuidas en deze te koppelen aan overeengekomen prestaties: afwisseling autonomie identificatie terugkoppeling.
Op deze wijze kan men mens en organisatie beter op elkaar afstemmen doordat wederzijds behoeften en verwachtingen zijn verduidelijkt.
De inhoud en de structuur van leidinggevende en uitvoerende functies kunnen de inzet functieontwerp van medewerkers beïnvloeden. Functieontwerp staat voor de manier waarop taken gecombineerd worden tot functies. Functies verschillen bijvoorbeeld in de mate van routine, het gebruik van gevarieerde vaardigheden, het volgen van procedures, vrijheid in werkwijze, onafhankelijkheid. Bij functieontwerp is een oude veronderstelling dat een hoge mate van taakspecialisatie veel economische voordelen biedt. Toch heeft enge taakspecialisatie ertoe geleid dat veel functies voor kantoorruimte huren amsterdam wtc werknemers saai zijn, leiden tot stress, en weinig zingeving bieden. Nieuwe methoden van taakverdeling en functieontwerp worden tegenwoordig gebruikt om zowel de kwaliteit van de werkervaring als de productiviteit van werknemers te vergroten. Getracht wordt dan het werk interessanter, afwisselender en uitdagender te maken. Zoals we in paragraaf 7 .1, 7. 2 en 7 .3 hebben gezien, kan bij het opnieuw invullen van taken worden gekeken naar individuele taken en naar groepstaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *