‘Europa 1998/20lO’

Gerelateerde afbeelding

‘Europa 1998/20 l O’, bijvoorbeeld, is een onderdeel van een continu proces, waarin er voortdurend naar gestreefd wordt om het aantal binnengrenzen te kantoorruimte huren amsterdam verminderen. Dit proces is ingezet met het Verdrag van Rome in 1956 en zal ook met de introductie van de euromunten en bankbiljetten in 2002 en met de verwachte uitbreiding van de EU met tien Midden- en Oost-Europese landen (tussen 2004 en 20 l 0), naar verwachting onverminderd
fysieke. psycholog1sche en doorgaan. Het afbreken van de fysieke, psychologische en culturele kantoorruimte huren haarlem grenzen, alsmede het verwijderen van de handelsbarrières, verhoogt de concurrentie op de markten en zet de marges onder druk. De verschillende samenlevingen leren elkaar beter kennen en nemen gebruiken van elkaar over. Gelijke consumptiepatronen en productiemethoden ontstaan, waardoor ondernemingen in staat zijn de producten over de kantoorruimte huren amsterdam zuidas hele wereld te verkopen. De globalisering (= internationalisering van markten en producten) zal nog versterkt worden als Japan, China en de Oost-Europese landen de grenzen verder zullen openen en daardoor meer verstrengeld zullen raken met de westerse economie.
Ve rkorting van levenscycli van producten/diensten, duurzaamheid en complexiteit van technologie Nieuwe technologieën wisselen elkaar in steeds hoger tempo af. Producten verouderen daardoor sneller. Organisaties zijn genoodzaakt producten verder te ontwikkelen of sneller kantoorruimte huren amsterdam wtc met nieuwe producten te komen. Door deze verkorting van de productlevenscycli krijgen ze nauwelijks de tijd om de vaak hoge ontwikkelings- en productiekosten terug te verdienen. Ze moeten slagvaardig en flexibel op nieuwe technologieën en marktontwikkelingen reageren om concurrenten voor te zijn en te blijven.
De verkorting van de productlevenscycli dwingt organisaties intern gezien de nog resterende schuttingen tussen de functies ontwikkeling, productie en marketing af te breken en in directe communicatie tussen deze functies de onderlinge bijdrage zo transparant mogelijk te maken. Soms is dan de vorming van business units een oplossing: functionele specialisten worden zo gedwongen dicht op de markt te werken (zie verder hoofdstuk 6 en 7).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *