Een leider in een lijnorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Een leider in een lijnorganisatie dient te beschikken over een zeer veelzijdige kennis. De lijnorganisatie ontstaat doordat er taken worden overgedragen naar lagere niveaus in de organisatie ten gevolge van organisatiegroei of overbelasting van de top.
De lijnorganisatie kan worden weergegeven in een organisatieschema. Hieruit blijken duidelijk de verhoudingen tussen personen en/of afdelingen, zie figuur 9. 11.
Voordelen van een flexplek huren amsterdam lijnorganisatie • Eenvoudige en duidelijke organistiestructuur. • Duidelijke gezagsverhoudingen tussen organisatieleden (elke medewerker weet wie zijn bovengeschikte is). • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn goed afte bakenen en toe te delen. • Goed toezicht en controle op de uitvoering van bedrijfsprocessen. • Snelle besluitvorming is mogelijk. • Relatief geringe kosten aan leidinggevenden en organisatie.
Nadelen van een lijnorganistatie • Doordat alle communicatie via de lijn moet lopen kan deze worden overbelast. Het kenmerk hiervan is dat het lang duurt voordat beslissingen worden genomen. • De deskundigheid van de leiding kan tekortschieten om de juiste beslissingen op alle terreinen te nemen.
• Coördinatie tussen afdelingen kan alleen plaatsvinden via een leidinggevende die al deze flexplek huren amsterdam zuidas afdelingen bestuurt. • Een lijnstructuur kan leiden tot veel organisatieniveaus, aangezien de leiding maar aan een beperkt aantal mensen leiding kan geven.
De lijnorganisatie wordt veel aangetroffen bij kleinere organisaties in het Midden- en Kleinbedrijf. In het verleden waren het leger en de roomskatholieke kerk bij uitstek voorbeelden van een theoretisch zuivere vorm van een lijnorganisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *