De Wet openbaarheid van bestuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Wet openbaarheid van bestuur bevat in Hoofdstuk V enkele uitzonderingsgronden en beperkingen op de informatieverstrekking. De hoofdregel is openbaarheid; de rechter zal overeenkomstig de bedoeling van de wet niet snel oordelen dat informatie niet openbaar is. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb beperkt niet het inzagerecht van kantoor huren amsterdam stukken: eenieder mag de openbare stukken inzien. Stukken bedoeld in art. 10 Wet openbaarheid van bestuur worden niet ter inzage gelegd. Eenieder heeft toegang tot de voorbereidingsprocedure. Voor het overgrote deel van de milieuwetgeving kantoor huren haarlem gebeurt dit door een algemene bepaling in art. 13.3 Wm. Door deze regel vast te leggen in afdeling 13.2 Wm, geldt deze bepaling niet alleen voor gevallen waarin in de Wet milieubeheer zelf de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is verklaard, maar ook voor alle in art. 13.1 lid 2 Wm genoemde milieuwetten waarin naast afdeling 3.4 Awb afdeling 13.2 Wm van toepassing is verklaard. In twee gevallen kan de kantoor huren amsterdam zuidas procedure geheel of gedeeltelijk achterwege blijven. In art. 13.10 en 13.11 Wm worden de omstandigheden beschreven: het belang van de veiligheid van de staat en spoedeisende beslissingen inzake de verwijdering van kantoor huren amsterdam wtc gevaarlijke afvalstoffen.
Op grond van art. 15.34a Wm worden voor beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning of ontheffing krachtens de Wet milieubeheer geen leges geheven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *