De industrialisatienota’s

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze eisen zien we terug in onder meer de industrialisatienota’s van de overheid, de bepalingen met betrekking tot het milieu, de maatregelen ten aanzien van het minimumloon en de diverse sociale zekerheden. Ook kan worden gewezen op de inspanningen van consumentenbonden om de ondernemingen te dwingen de belangen van de kantoor huren amsterdam consument voorop te stellen en op het streven van de vakorganisaties ter verkrijging en vergroting van de medezeggenschap in de onderneming. Daarnaast is er de overheidspolitiek ten aanzien van het realiseren van economische markten als de EU en zijn er de maatregelen op het gebied van de loon- en prijspolitiek. In het huidige tijdperk van het creëren van ‘shareholders value’ (aandeelhouderswaarde) is in het doen en laten van het kantoor huren haarlem management in (beursgenoteerde) ondernemingen het belang van de aandeelhouder overigens ook duidelijk herkenbaar. Naar de opvatting van andere belanghebbenden (ofwel ‘stakeholders’) zelfs te sterk en wordt er sinds 2000 gesproken over ‘the end of shareholders’ value’ (Allen Kennedy, 2000). Daarnaast is er vanaf 2000 een sterke kantoor huren amsterdam zuidas roep om vooral ook duurzaam maatschappelijk te ondernemen (zie verder in paragraaf 3.2 en subparagraaf 3.4.2).
Duotour Het is ongetwijfeld een van de bizarste delegaties die het Afrikaanse continent ooit heeft aangedaan. De Ierse rockzanger Bono begon deze week samen met de Amerikaanse minister van financiën, Paul O’Neill, aan een tour door Afrika. De eerste stop was Ghana, waar Bono een kantoor huren amsterdam wtc lied zong voor een groep schoolkinderen. Bono en O’Neill verschillen van mening over ontwikkelingshulp. De U2-zanger is overtuigd van het nut van hulp en lobbyt al jarenv oor schuldenverlichting voor de armste landen. O’Neill, oud-topman van een aluminiumcon
Bron: FEM/De Week, 2002
cern, is sceptisch. Hij wijst erop dat de afgelopen decennia vele miljarden in hulpprojecten zijn gepompt zonder dat dit economisch effect heeft gehad. Toch symboliseert de duotour ook de groeiende consensus tussen links en rechts over de bestrijding van armoede. Vrijwel iedereen is het er tegenwoordig over eens dat ontwikkelingshulp alleen economisch effectief kan zijn als een ontwikkelingsland werkt aan een betrouwbaar bestuur, bestrijding van corruptie en een vrije, geliberaliseerde economie. AvdZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *