De afkeer van verlies

Door dit te lezen hebt u zojuist de afkeer van verlies ervaren: een salariskorting van rn.ooo dollar is heel slecht nieuws. Zelfs als een winst van 12 extra vrije dagen kon opwegen tegen een opslag van 10.000 dollar, is kantoor huren amsterdam dezelfde toename van vrije tijd geen voldoende compensatie voor een verlies van 10.000 dollar. Albert zal in A blijven omdat het nadeel van de overgang zwaarder weegt dan het voordeel. Dezelfde redenering geldt voor Ben, die ook zijn bestaande betrekking zal willen behouden omdat het verlies van de -nu kantoor huren haarlem kostbaar geworden – vrije tijd zwaarder weegt dan het voordeel van het extra inkomen. Dit voorbeeld werpt licht op twee aspecten van een keuze die het standaardmodel van onverschilligheidscurves niet voorspelt. Ten eerste zijn voorkeuren niet onveranderlijk; ze variëren met het referentiepunt. Ten tweede wegen de nadelen van een verandering zwaarder dan de voordelen, wat leidt tot een voorkeur voor de status-quo. Natuurlijk houdt afkeer van verlies niet in dat mensen nooit de voorkeur kantoor huren amsterdam zuidas geven aan een verandering: de voordelen van een geboden kans kunnen zelfs zwaarwegende verliezen overtreffen. Afkeer van verlies houdt alleen maar in dat keuzen door een sterke oriëntatie op het referentiepunt geleid worden (en over het algemeen door een voorkeur voor kleine boven grote veranderingen). De gebruikelijke onverschilligheidskaarten en Bernoulli’s voorstelling van uitkomsten als toestanden van rijkdom zijn beide op een verkeerd uitgangspunt kantoor huren amsterdam wtc gebaseerd: dat de utiliteit van een stand van zaken alleen van die stand van zaken afhangt en niet door iemands geschiedenis wordt beïnvloed. Het herstellen van deze fout is een van de dingen die de gedragseconomie in het leven heeft geroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *