Bijzonderheden in herinnering

Deelnemers (in de eerste onderzoeken allemaal vrouwen) werden uitgenodigd voor een sessie van twee uur. Eerst vroegen we hun de vorige dag tot in bijzonderheden in herinnering te roepen en deze dag op te splitsen in episodes zoals de scènes in een film. Daarna beantwoordden de kantoor huren amsterdam  deelnemers vragenlijsten over elke episode, op basis van de samplingmethode. Zij kozen activiteiten waarbij ze betrokken waren geweest uit een lijst en markeerden de activiteit waaraan ze de meeste aandacht hadden geschonken. Ze maakten ook een lijst van de personen met wie ze in aanraking waren gekomen en scoorden de intensiteit van verschillende gevoelens op afzonderlijke zespuntsschalen (met o voor ‘afwezigheid van gevoel’ en 6 voor ‘het meest intense gevoel’). Onze methode was kantoor huren haarlem mede gebaseerd op onderzoeksgegevens die erop wijzen dat mensen die een situatie uit het verleden tot in bijzonderheden in het geheugen kunnen roepen, ook in staat zijn de gevoelens die met deze situatie gepaard gingen te herbeleven, en zelfs hun eerdere fysiologische indicaties van emotie opnieuw te ervaren.5 We gingen ervan uit dat onze deelnemers in staat kantoor huren amsterdam zuidas zouden zijn het gevoel van een prototypisch moment van de episode redelijk nauwkeurig terug te halen. Verschillende vergelijkingen met sampling van ervaring bevestigden de validiteit van de DRM. Omdat de deelnemers ook de tijdstippen rapporteerden waarop episodes begonnen en afliepen, waren we in staat een maat van hun gevoelens tijdens een dag van hun wakende leven te berekenen waarin de duur van hun ervaring was meegewogen. In onze samenvattende kantoor huren amsterdam wtc meting van het dagelijkse gevoel telden langere episodes voor meer dan korte episodes. Onze vragenlijst bevatte ook metingen van tevredenheid over het leven, die we interpreteerden als de tevredenheid van het terugblikkende zelf. We gebruikten de DRM voor het onderzoek naar de determinanten van zowel emotioneel welzijn als tevredenheid over het leven bij enkele duizenden vrouwen in de Verenigde Staten, Frankrijk en Denemarken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *