Biases door vormbaarheid

Biases door vormbaarheid. Soms moet men de frequentie schatten van een klasse waarvan de instanties niet in het geheugen zijn opgeslagen, maar die wel op basis van een bepaalde regel kunnen worden flexplek huren amsterdam geconstrueerd. In dergelijke situaties construeert men meestal diverse instanties en beoordeelt men de frequentie of kans aan de hand van het gemak waarmee dit gebeurde. Het gemak waarmee instanties worden geconstrueerd is echter niet altijd een afspiegeling van de daadwerkelijke frequentie en deze manier van beoordelen is dan ontvankelijk voor biases. Neem een groep van tien flexplek huren haarlem mensen die groepjes van k leden vormen, 2. Hoeveel groepjes van k leden kunnen worden gevormd? Het juiste antwoord op deze vraag wordt gegeven door de binomiaalcoëfficiënt (ro/k), die bij k = 5 een maximum van 252 groepjes haalt. Het aantal groepjes van k leden is dus gelijk aan het aantal groepjes van (ro – k) leden, aangezien elk groepje van k leden een unieke groep van (ro – k) niet-leden vormt. Eén manier om deze vraag zonder rekenen te beantwoorden is om mentaal groepjes van k leden te vormen en hun aantal in te schatten aan de hand van het flexplek huren amsterdam zuidas gemak waarmee ze kunnen worden geconstrueerd. Groepjes met weinig leden (bijvoorbeeld 2) zijn gemakkelijker te construeren dan groepjes met veel leden (bijvoorbeeld 8). De eenvoudigste manier om groepjes te construeren is het onderverdelen van de grote groep in losstaande sets. We zien direct dat het mogelijk is om vijf losse groepjes van twee leden te construeren, terwijl het onmogelijk is om zelfs maar twee losstaande groepjes van acht leden te vormen. Als frequentie dus ingeschat wordt aan de hand van vormbaarheid, of beschikbaarheid voor vorming, zullen de kleine groepjes talrijker worden geacht dan de grotere groepjes, terwijl het correcte antwoord een klokvormige grafiek vormt. Toen aan ondeskundige proefpersonen werd gevraagd om het aantal losstaande groepjes van verschillende groottes te schatten, produceerden ze een
Appendix A. Besluitvorming in onzekerheid: heuristiek en biases
aflopende rechte lijn. ‘7 De gemiddelde schatting van het aantal groepjes van twee flexplek huren amsterdam wtc leden was bijvoorbeeld zeventig, en de schatting van het aantal groepjes van acht leden twintig. (Het correcte antwoord is in beide gevallen 45.) Vormbaarheid speelt een belangrijke rol bij het schatten van kansen in praktische situaties. Het risico van een avontuurlijke reis wordt bijvoorbeeld ingeschat door het bedenken van allerlei mogelijke gevaarlijke situaties. Als veel van deze situaties snel kunnen worden geconstrueerd, zal de reis zeer gevaarlijk lijken, hoewel het gemak waarmee rampspoed wordt geconstrueerd geen invloed hoeft te hebben op de kans dat deze rampspoed ook echt plaatsvindt. Het risico van een bepaalde onderneming zal daarentegen sterk worden onderschat als bepaalde noodscenario’s niet gemakkelijk kunnen worden geconstrueerd of eenvoudigweg niet in onze gedachten opkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *