Bezettingsplanning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zodra de capaciteit is gerealiseerd, is het noodzakelijk te analyseren hoe de orderstroom past op de capaciteit. Er dient met andere woorden te worden nagegaan hoe de capaciteit bezet is. Hieruit kan men dan bij over- of onderbezetting tot bepaalde maatregelen besluiten, bijvoorbeeld in geval van overbezetting tot het tijdelijk aantrekken van uitzendkrachten of het laten verrichten van overwerk (bezettingsplanning). Bij onderbezetting kan men alsnog proberen de capaciteit op te vullen door extra verkoopinspanningen, eventueel versterkt door tijdelijke kortingen.
Uit de bezettingsplanning komt tevens informatie voort ten behoeve van de inkoopfunctie. Dit speelt met name in bedrijven die één soort of weinig soorten producten maken. In bedrijven met een grote verscheidenheid aan producten is het beter de inkomende individuele orders als basis voor de verkoop te nemen.
Afleveringsplanning Geeft de bezettingsplanning een beeld van de bezette capaciteit, dan beoogt de afleveringsplanning hiervan een verdere detaillering te geven, in de zin dat wordt vastgesteld op welke momenten grondstoffen en gereedschappen bij bepaalde afdelingen of machinegroepen aanwezig moeten zijn. Bij deze vorm van planning komen ook vraagstukken aan de orde met betrekking tot de meest doeltreffende weg die een bedrijfsruimte eindhoven order door de fabricageafdelingen moet afleggen en de bewerkingstijden die zijn toegestaan. In dit verband wordt ook wel gesproken van werkvoorbereiding.
Detailplanning detailplanning In dit stadium wordt het werk verdeeld over de machines en/ of over de verschillende mensen. Het is de laatste fase voor de uiteindelijke productie. In dit verband wordt ook werkdistributie wel gesproken van werkdistributie of ‘dispatching’. Afüankelijk van het soort productie zal deze vorm van planning door de afdeling Werkvoorbereiding of door de afdelingschef worden gedaan. Vooral in kapitaalintensieve bedrijven met seriemassa- of massaproductie werkvoorbereiding zal de afdeling Werkvoorbereiding hierbij een belangrijke rol spelen. Een noodzakelijke aanvulling op met name de laatste twee planningsfasen is de voorrgangscontrole voortgangscontrole, die tot doel heeft vast te stellen of de activiteiten volgens plan verlopen. De werkelijkheid wordt dan met het plan geconfronteerd. Als de werkelijkheid afwijkt van het plan, zal een corrigerende actie moeten worden ondernomen. Het spreekt vanzelf dat dit tijdige informatieverwerking vereist. Bij planning en voortgangscontrole kunnen hulpmiddelen worden gebruikt, zoals planborden. Planning en voortgangscontrole zijn voor elke organisatie van belang. Een goed werkend planningssysteem voor de korte termijn, dat in een industriële organisatie door het bedrijfsbureau wordt opgezet, is niet alleen gericht op het bereiken van een hogere efficiencygraad, maar ook op een betere service aan klanten, bijvoorbeeld met betrekking tot het kunnen aanhouden van opgegeven levertijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *