Bestuursrechtelijke handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bestuursrechtelijke handhaving Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken 1 tot en met IV van de Woningwet (art. 100 Wonw). Hoofdstuk I heeft de titel Algemene bepalingen (art. 1 t/m la). Hoofdstuk II: Voorschriften betreffende het bouwen, de staat kantoor huren venlo van bestaande bouwwerken en standplaatsen, het gebruik, het slopen en de welstand (art. lb t/m 12c); Hoofdstuk III: Bijzondere verplichtingen (art. 13 t/m 16); Hoofdstuk IV: Vergunningen (art. 40 t/m 6la).
De opdracht (zorgplicht) tot bestuursrechtelijke handhaving spoort met dezelfde opdracht op grond van art. 7.1 Wro (zie paragraaf 4.7). Burgemeester en wethouders wijzen ambtenaren aan die toezien op de naleving van het bepaalde kantoor huren amstelveen bij of krachtens de hoofdstukken 1 tot en met IV van de Woningwet. Burgemeester en wethouders maken jaarlijks hun voornemens bekend met betrekking tot de wijze waarop in het komende jaar uitvoering zal worden gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV Woningwet (art. lOOc Wonw). Jaarlijks doen ze verslag aan de gemeenteraad van de wijze waarop in het voorafgaande jaar uitvoering is gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving, alsmede van het door kantoor huren zeist hen gevoerde beleid. Burgemeester en wethouders zenden gelijktijdig met de aanbieding van het verslag aan de gemeenteraad een afschrift ervan aan de inspecteur.
Sluiting van gebouwen, open erven en terreinen door burgemeester en wethouders Soms kan het (in stedelijke gebieden) voorkomen dat overtreding van voorschriften met betrekking tot de staat of het gebruik van een gebouw, open erf of terrein gepaard gaat met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid. Indien er daarbij klaarblijkelijk gevaar is op herhaling van de overtreding, kunnen burgemeester en wethouders besluiten dat gebouw, dat open erf of dat terrein te sluiten (art. 97 Wonw).
Staken bouwen, gebruik kantoor huren roermond of slopen en extra voorzieningen Indien burgemeester en wethouders bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom opleggen, moet die gericht zijn op naleving van de overtreden artikelen van Woningwet, Bouwbesluit 2003 of bouwverordening. Veelal zal het voorkomen dat naleving alleen mogelijk is als het bouwen, gebruiken of slopen wordt gestaakt en dat extra voorzieningen worden getroffen om gevaar voor de gezondheid of de veiligheid te voorkomen of te beƫindigen.
5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *