Algemene regels in het Activiteitenbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Algemene regels in het Activiteitenbesluit
In de bijlage van het Activiteitenbesluit (Ab) staat de lijst met categorieën inrichtingen waarvoor een milieuvergunning nodig is. Het grootste kantoor huren amsterdam deel van het Ab zelf beslaat de regels, die nodig zijn ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die inrichtingen daarvoor kunnen veroorzaken. Het stellen van deze regels en ook het krachtens deze regels stellen van regels door een ministeriële regeling (delegatie) is mogelijk gemaakt in art. 8.40 Wm en in art. 2a Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Het Ab geldt zowel voor vergunningplichtige kantoor huren haarlem als voor niet-vergunningplichtige inrichtingen.
Gelijkwaardige oplossingen Het Ab geeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid dat in plaats van bij of krachtens het Ab aangegeven (technische) maatregelen andere, ten minste gelijkwaardige, maatregelen kunnen worden toegepast (art. 8.40a lid 1 Wm). Voor het treffen van deze gelijkwaardige maatregelen is alleen in de gevallen met grote gevolgen voor het milieu voorafgaande toestemming nodig. Veelal zijn concrete voorschriften opgenomen in de vorm van kantoor huren amsterdam zuidas gekwantificeerde doelvoorschriften, zoals emissiegrenswaarden. Dergelijke gekwantificeerde doelvoorschriften geven eenduidig aan wat de maximaal toegestane milieubelasting als gevolg van een activiteit is. Zo wordt bijvoorbeeld de maximaal toegestane concentratie van een bepaalde stof in de afgassen of in afvalwater aangegeven, waarbij ook aangegeven wordt op welke wijze bemonstering moet plaatsvinden en welke analysemethode gebruikt moet worden voor het bepalen van de concentratie. Dergelijke doelvoorschriften bieden vrijheid bij de keuze van de maatregelen om aan het doelvoorschrift te kantoor huren amsterdam wtc voldoen. Welke (technische) maatregelen genomen moeten worden om aan deze voorschriften te voldoen, staat voor een deel van de doelvoorschriften in een ministeriële regeling met erkende maatregelen, die gekoppeld zijn aan een gekwantificeerd doelvoorschrift.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *