Afdelingsgewijze opbouw

Gerelateerde afbeelding
Als een bedrijf verder groeit, voltrekt deze groei zich via een nadere onderverdeling van enkele hoofdfuncties als verkoop, productie en inkoop. In dit ontwikkelingsstadium vertakken de primaire functies zich: de verkoopfunctie bijvoorbeeld naar rayons of klantengroepen, de productiefunctie naar fasen in het productieproces. En tegelijkertijd ontstaan kantoorruimte huren amsterdam naast de primaire functies enkele ondersteunende functies. In dit stadium komt doorgaans de behoefte op -en laat de omvang van de organisatie dit ook toe – zich in de uitvoerende functies te laten bijstaan door een hulpafdeling als administratie, onderhoud en dergelijke. Deze afdelingen bieden in een proces van interne dienstverlening dan kantoorruimte huren haarlem ondersteuning aan de lijn. Overige ondersteuning en advies op onderscheiden deskundigheidsgebieden worden via externe dienstverlening verkregen. Denk aan marktonderzoek onderzoek naar organisatie en efficiency, administratieve organisatie en automatisering.
Als de organisatie echter groeit kunnen de zaken op den duur niet meer door informele communicatie en toewijding alleen worden geregeld. Delegatie van taken plus bijbehorende bevoegdheden moet plaatsvinden kantoorruimte huren amsterdam zuidas aan het in dienst te nemen middle management (denk aan bedrijfsleiders, afdelingschefs), waardoor de positie van de organisatie in de markt kan worden geconsolideerd. Deze nieuw aan te stellen (middle) managers dienen in de groeiende organisatie bijeen te worden gehouden, wil de organisatie blijven voortbestaan. Lettend op de juridische aspecten wordt het bedrijf inmiddels veelal in de vorm van een BV uitgeoefend.
Zo groeit de kleine organisatie uit tot een volledig afdelingsgewijze opgebouwde (multidegecentraliseerde partementale) organisatie, die als relatief gecentraliseerde F(unctionele) structuur onder de F(unctione/e) structuur topleiding is opgezet. Groei komt tot stand door volumegroei, geografische uitbreiding en marktontwikkeling of door verticale integratie. In de organisatie komt deze groei tot uitdrukking in een nadere onderverdeling van de hoofdfuncties in bewerkingsfasen en daarbinnen eventueel naar producten, gebieden of kantoorruimte huren amsterdam wtc marktsegmenten. Tevens maken kwantitatieve verhoudingen het nu steeds meer mogelijk ‘eigen’ specialisten aan te trekken, bijvoorbeeld op gebieden als marketing, planning, research, personeelszaken, organisatie en efficiency. Deze functies worden nu als staf- of hulpdienst bij de oplossing van vraagstukken bij vervulling van de taak van de leiding, ingeschakeld.
Als een bedrijf steeds groter wordt en als de oprichter hiertoe wat zijn persoon betreft in staat is, zullen de bakens tijdig worden verzet en zal zo meer systematische aandacht aan vraagstukken van management en organisatie gegeven worden. Dit dwingt tot heroriëntatie, tot reorganisatie en voor de pionier zelf tot een meer afstandelijke wijze van management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *