Aanbevelingen vanuit de praktijk

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In een onderzoek dat in opdracht van de Stichting Management Studie ( 1986) is uitgevoerd, wordt gesteld dat: ‘in geen van de onderzochte cases de mate van veranderbereidheid van werknemers een knelpunt is bij het doorvoeren van veranderingen.’ weerstand tegen verandering kantoorruimte huren amsterdam¬†Weerstand tegen verandering komt niet voort uit onveranderbare karaktereigenschappen van mensen, maar uit onbegrip over wat de veranderaars willen, waarom en hoe. Gebaseerd op dit onderzoek, kan een aantal veranderingsstrategie√ęn worden geformuleerd: onderwerpen tevoren ‘in de week’ leggen, geen donderslagen bij heldere hemel veroorzaken; volstrekte kantoorruimte huren haarlem duidelijkheid geven over het veranderingsdoel, geen mooi verpakte vaagheden verkopen; bieden van inspraak- en bijsturingsmogelijkheden, vooral daar waar het om individuele zaken gaat; veranderingen volledig doorvoeren en de effecten ervan terugkoppelen, niet het ‘mes in de boter laten steken’; medewerkers de ruimte geven voor eigen invullingen van de veranderingsplannen, het management geeft de grote lijnen aan.
Vaak wordt te licht over kantoorruimte huren amsterdam zuidas het veranderen van organisaties gedacht. Uit succesvolle gevallen blijkt dat veranderingsprocessen een aantal stadia doorlopen die tezamen veelal een flinke periode bestrijken. Het snel doorlopen van deze stadia geeft weliswaar de illusie van snelheid, maar zelden een bevredigend resultaat. Minder succesvolle veranderingsoperaties leren dat mislukkingen in een van de fases reeds bereikte resultaten geheel of gedeeltelijk tenietdoen of verdere voortgang vertragen. Volgens Kotter ( 1995) moeten de volgende acht fouten in ieder geval worden vermeden: 1 het onderbelichten van de urgentie van de verandering: zorg voor voldoende pressie; 2 het achterwege laten van de vorming van een groep aanjagers (die een hecht team vormen en open communiceren); 3 het gemis aan visie; 4 het onvoldoende uitdragen kantoorruimte huren amsterdam wtc van de visie; 5 het intact laten van obstakels: het ergste obstakel wordt gevormd door managers die slechts lippendienst bewijzen aan de verandering; zorg overigens voor tastbare resultaten; 6 het ontbreken van kortetermijnresultaten; 7 te snel de verandering als geslaagd beschouwen; 8 het niet verankeren van de verandering in de organisatiecultuur.
Nogal eens komt het voor dat succesvolle veranderingsmanagers worden opgevolgd door managers die het veranderen niet in het bloed zit. Het teloorgaan van eerdere vernieuwingen is dan slechts een kwestie van tijd. Verval en terugvallen op oud gedrag is dan doorgaans al binnen twee jaar zichtbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *