Elektronische presentatie

Het e-commerceproces omvat: • elektronische presentatie van goederen en diensten; • onlineorderinname en facturering; • geautomatiseerde orderstatusinformatie; • onlinebetaling en transactieafhandeling.
Manieren waarop een flexplek huren amsterdam onderneming een e-commercestrategie kan implementeren zijn: Ontwikkel een dynamische, databasegestuurde onlinecatalogus. Maak online bestellen mogelijk door front-endpresentatie via het web op een veilige manier te integreren met de bestaande ERP-applicaties waarin transacties worden vastgelegd. Zet de statische gegevens om naar een interactieve op het web gebaseerde presentatieserver. Accepteer elektronische betalingsmethoden (creditcards, electronic fund transfer enzovoort) voor complete transacties en voor de betaling van facturen.
Door gebruik te maken van op e-business gebaseerde e-commerceoplossingen kan een onderneming: de marges vergroten vanwege de lagere kosten flexplek huren haarlem van een onlineverkoopkanaal; de kosten terugdringen die verbanden zijn aan op papiergebruik gebaseerde processen: postverwerking, printergebruik, archivering en afhandeling; renteverliezen reduceren door het gebruik van elektronisch bankieren/ just-in-timebetalingen; klanten sneller en efficienter service verlenen.
Uit het voorgaande blijkt dat er veel logistieke aspecten (zowel fysiek als administratief) verbanden zijn aan het elektronisch zakendoen. De vraag doet zieh voor in hoeverre e-marketing nu verschilt van ‘traditionele’ marketing. Doets (2001) geeft een antwoord op deze vraag door de bekende vier P’s (plaats, product, prijs en promotie) uit de marketingmix na Marketingmix te lopen. Opvallend is dat traditionele marketingwaarden ook bij toepassing van een totaal andere manier van werken flexplek huren amsterdam zuidas in stand blijven. Wel krijgen ze een andere invulling en kamen er extra factoren bij. Uitgaande van de vier P’s levert e-marketing toegevoegde waarde. In de eerste plaats is dit mogelijk door het verbeteren van de efficiency van traditionele marketingfuncties. En in de tweede plaats zorgt e-marketing voor nieuwe businessmodellen die vooral extra toegevoegde waarde voor de klant met zieh meebrengen. De vier P’s zien er voor e-marketing als volgt uit: 1 Plaats. De factor plaats heeft te maken met de locatie waarop de aanbieding wordt gedaan. Een interessante ontwikkeling op dit terrein is wireless ( draadloze) marketing. Doordat bekend is waar iemand zieh bevindt, is het mogelijk de aanbieding hierop aan te passen. Loopt iemand langs een bedrijf, dan is het mogelijk een flexplek huren amsterdam wtc aanbieding te doen voor een bepaald product. Met WAP-toestellen (wireless application provider) al of niet aangesloten op personal digital assistants (PDA’s) kan uitgebreide informatie worden gestuurd, maar zelfs op een mobieltje is met behulp van een sms’je al het nodige te bereiken. Zo zou een bekende fastfoodketen iemand die langs een filiaal van hen rijdt, via een sms’je een aanbieding kunnen doen.

De aanbod- als de vraagzijde van de markt

De gemiddelde time-to-market is de laatste tien jaar aanzienlijk verkort. De reductie van de time-to-market is terug te voeren op factoren aan zowel de aanbod- als de vraagzijde van de markt. Voor veel producten wordt de aanbodzijde gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen en toenemende concurrentie. Bedrijven wedijveren in research flexplek huren amsterdam and development (R&D) en productontwikkeling om met nieuwe producten een groter marktaandeel te verwerven. Nieuwe producten volgen elkaar in snel tempo op. De vraagzijde van de markt wordt gekenmerkt door snel veranderende eisen en wensen van de consument. De productlevenscyclus wordt steeds korter, dus de periode waarin een product kan worden verkocht wordt ook steeds korter. De resultante van deze twee factoren is dat producenten zo snel mogelijk nieuwe producten uit de ontwikkelingsfase op de markt moeten zien te krijgen, omdat de periode flexplek huren haarlem waarin de producenten de ontwikkelingskosten kunnen terugverdienen zeer kort is. Wat vraagt de markt eigenlijk? De klant is mondiger geworden en zoekt een Form, fit and product voor een eigen toepassing. Men vraagt in feite een ‘form, fit and function function; die past binnen de probleemstelling die flexplek huren amsterdam zuidas de klant heeft (fitness for Fitness for use use = kwaliteit). Dit levert een prestatie waarvoor men een bepaalde prijs overheeft (value for money). De werkelijke productiekosten van het te leveren product moeten daarbeneden blijven. De ontwerper heeft tot taak de gevraagde functie voor die kosten te ontwerpen. Dit wordt ook wel Mass mass customization of massamaatwerk genoemd. Voorbeelden hiervan customization zijn de flexplek huren amsterdam wtc computers van Dell die op maat gemaakt worden met massa-Massavervaardigingstechnieken en binnen enkele <lagen aan de klant kunnen maatwerk worden uitgeleverd.