Categorie archief: flexplek huren amsterdam wtc

De aanbod- als de vraagzijde van de markt

De gemiddelde time-to-market is de laatste tien jaar aanzienlijk verkort. De reductie van de time-to-market is terug te voeren op factoren aan zowel de aanbod- als de vraagzijde van de markt. Voor veel producten wordt de aanbodzijde gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen en toenemende concurrentie. Bedrijven wedijveren in research flexplek huren amsterdam and development (R&D) en productontwikkeling om met nieuwe producten een groter marktaandeel te verwerven. Nieuwe producten volgen elkaar in snel tempo op. De vraagzijde van de markt wordt gekenmerkt door snel veranderende eisen en wensen van de consument. De productlevenscyclus wordt steeds korter, dus de periode waarin een product kan worden verkocht wordt ook steeds korter. De resultante van deze twee factoren is dat producenten zo snel mogelijk nieuwe producten uit de ontwikkelingsfase op de markt moeten zien te krijgen, omdat de periode flexplek huren haarlem waarin de producenten de ontwikkelingskosten kunnen terugverdienen zeer kort is. Wat vraagt de markt eigenlijk? De klant is mondiger geworden en zoekt een Form, fit and product voor een eigen toepassing. Men vraagt in feite een ‘form, fit and function function; die past binnen de probleemstelling die flexplek huren amsterdam zuidas de klant heeft (fitness for Fitness for use use = kwaliteit). Dit levert een prestatie waarvoor men een bepaalde prijs overheeft (value for money). De werkelijke productiekosten van het te leveren product moeten daarbeneden blijven. De ontwerper heeft tot taak de gevraagde functie voor die kosten te ontwerpen. Dit wordt ook wel Mass mass customization of massamaatwerk genoemd. Voorbeelden hiervan customization zijn de flexplek huren amsterdam wtc computers van Dell die op maat gemaakt worden met massa-Massavervaardigingstechnieken en binnen enkele <lagen aan de klant kunnen maatwerk worden uitgeleverd.