De beursvloer

Gerelateerde afbeelding

De week voor kerst kopen we samen de kerstboom op de Brink in Laren. Bij de Bijenkorf heeft Kathleen nieuwe kerstversiering gekocht, zoals elk jaar heeft ze een ander thema voor in de boom bedacht en daar spendeert ze vele honderden euro’s aan. Ik laat haar begaan, maar flexplek huren amsterdam raak de druk op mijn borst niet kwijt. Op kerstavond hebben we eindelijk tijd voor elkaar. Dat is het juiste moment om haar het slechte nieuws te vertellen. Op woensdag 24 december ben ik vroeg thuis. De beursvloer is zelfs op deze feestdag even depressief als in de afgelopen drie maanden het geval is geweest en sluit om vier uur. Terwijl heel Laren en Blaricum zijn gehuld in het licht van de vrede, dooft bij mij langzaamaan het licht. Nog altijd zit ik in de ontkenningsfase. Misschien vergeten ze mijn contracten wel uit te oefenen en kom ik er op 1 januari achter dat ik op miraculeuze wijze ben ontsnapt aan de guillotine, omdat de computer door een grote storing mijn transactie heeft gewist.
Kathleen doet boven haar zwarte avondjurk aan en ik zit in mijn smoking op de bank. Al jaren kleden wij ons op deze avond extra feestelijk aan en gaan afhankelijk van de stemming naar de nachtmis. Ook vanavond is flexplek huren amsterdam zuidas het plan om naar de Sint Jans basiliek op de Brink te gaan, maar ik waag te betwijfelen of het zover komt. Als Kathleen het slechte nieuws heeft vernomen, zal de vrede op aarde haar vergaan. Met een glas rode wijn in mijn handen zit ik op de bank voor me uit te staren en wacht op Kathleen. Wat zou ik graag willen dat ik de tijd kon stoppen op deze kerstavond. Maar de seconden van de klok op de open haard tikken onverbiddelijk verder. Kathleen komt de kamer ingelopen en ik geef haar een compliment over de avondjurk. Als ze met een glas wijn tegenover me zit, weet ik dat het moment suprême is aangebroken.

Het doel

Gerelateerde afbeelding

Het doel waarvoor het product wordt gebruikt. Het kwaliteitsniveau wordt in deze opvatting bepaald door de mate waarin de behoeften van de doelgroep worden bevredigd. Naast de technische aspecten speelt hierbij ook een aantal afgeleide eigenschappen een rol: levertijd, aftersales service, en vormgeving.
Toepassing van het relatieve kwaliteitsbegrip vraagt om een nieuwe manier van organiseren van de voortbrenging van producten en diensten. Dit wordt aangeduid met de term integrale kwaliteitszorg.3 Hieronder flexplek huren amsterdam wordt verstaan: een systeem dat tot doel heeft de processen in een organisatie die invloed hebben op de kwaliteit van het product, zodanig te beheersen dat het product de gewenste kwaliteit heeft tegen minimale kosten. Integrale kwaliteitszorg integreert en stuurt alle activiteiten en beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit, ongeacht waar of door wie ze in de organisatie worden uitgevoerd of genomen (zie figuur 11.1).
• Figuur 11.1 Schakels in het proces van integrale kwaliteitszorg
Integrale kwaliteitszorg dient derhalve: • deel uit te maken van het totale ondernemingsbeleid; • alle fasen van het voortbrengingsproces te omvatten (vanaf marktanalyse tot en met levering en after-sales service); • betrekking te hebben op alle hiërarchische niveaus in de onderneming vanaf het topmanagement tot en met de uitvoerenden.  Vier belangrijke redenen voor kwaliteitsbeheersing: De toenemende concurrentie Veel ondernemingen merken dat hun traditionele afzetmarkten niet meer een autonome groei vertonen. De concurrentie neemt echter wel langzaam toe. Dit wordt flexplek huren amsterdam zuidas versterkt door de toenemende internationalisering van de markt. Het blijkt dat hun succes voor een belangrijk deel te verklaren valt uit het leveren van producten en diensten tegen een zeer gunstige prijs/ kwaliteitsverhouding. 2 De afnemer wordt steeds kwaliteitsbewuster De afnemer raakt steeds beter geïnformeerd over de kenmerken van producten en stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit ervan.

Zorg voor commitment van het managementteam

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zorg voor commitment van het managementteam. Het managementteam staat centraal in de cultuur van de organisatie. Commitment van het managementteam is gedurende het gehele proces noodzakelijk om de verandering tot het einde toe te kunnen volhouden. 9 Besef de cruciale rol van het middenkader. Het middenkader vormt flexplek huren amsterdam een scharnierpunt bij de implementatie van het veranderingsproces. 10 Besteed aandacht aan implementatie. Het proces houdt niet op als de verandering in gang gezet is. Ga er niet van uit dat de cultuuromslag wel volgt als de structuurwijziging eenmaal is uitgevoerd.
Van reorganisatie is sprake wanneer een incidentele en meestal ingrijpende wijziging in de beslissingsmacht en arbeidsverdeling van de organisatie plaatsvindt. Een reorganisatie is een eenmalige gebeurtenis en heeft veelal ingrijpende wijzigingen tot gevolg. De redenen waarom men gaat reorganiseren kunnen velerlei zijn. Te denken valt aan resultaatverslechtering, veranderde situaties in de externe omgeving, zoals technologische ontwikkeling en consumentengedrag, veranderde managementopvattingen en een (te snelle) organisatiegroei zonder regelmatige aanpassing van de organisatiestructuur. In de flexplek huren amsterdam zuidas  praktijk zien we bij organisaties signalen die aanduiden dat er mogelijk een reorganisatie op komst is: groot personeelsverloop, passeren van dividend, uitstellen van investeringsplannen, steunaanvragen bij de overheid, sombere kijk op de toekomst, instellen van een personeelsstop, een dreigende fusie of overname enzovoort.