Succesvol unit-management

Gerelateerde afbeelding

Voorwaarden voor succesvol unit-management zijn: 17 • korte rapportagelijnen (niet veel tussenniveaus tussen het management van de top en de unit); • de unit heeft zijn eigen ondernemingsdoelstellingen en -taken; • grote mate van zelfstandigheid met betrekking tot de primaire functies van ondernemerschap (inkoop, verkoop, fabricage enzovoort); • een goed doordacht managementinformatiesysteem; • beschikking over eigen stafdiensten of de flexplek huren amsterdam vrijheid om van (bepaalde) externe stafdiensten gebruik te maken; • grote zeggenschap bij de personele invulling van functies; • grote mate van beslissingsbevoegdheid; • eenheid van cultuur in de gehele organisatie.
Van semi-zelfstandige eenheden is dus sprake wanneer deze units zich als het ware kunnen gedragen als zelfstandige ondernemingen. Semizelfstandige eenheden zijn al binnen het portfoliomodel van de Boston Consulting Group naar voren gekomen. Binnen dit model worden deze eenheden business units of product/ marktcombinaties genoemd. Natuurlijk blijft de unit een onderdeel van een grotere organisatie, waardoor ook de voordelen van de grotere organisatie bereikbaar blijven. Voordelen liggen op het terrein van een gezamenlijke verkooporganisatie, gemeenschappelijk gebruik van terreinen en gebouwen, het uitwisselen van ervaring enzovoort. Unit-management is dus een samenvoeging van de voordelen van de zelfstandigheid van de kleine unit en de flexplek huren amsterdam zuidas grotere organisatie (zie figuur 8.24).
Binnen unit-management is er enerzijds sprake van een grote mate van autonomie, anderzijds is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. De units zijn ingesteld om tegemoet te komen aan een grotere mate van zelfstandigheid. Het worden ondernemingen in het klein die misschien zelfs in bepaalde mate met elkaar concurreren. Daarnaast moet er ook een cultuur zijn die meer het geheel benadrukt. Er doen zich ook situaties voor dat de units elkaar nodig hebben. De eigen culturen van de units moeten dus passen binnen de cultuur van de gehele organisatie. De organisatie als geheel dient bestuurbaar te blijven.

Concurrentievoordelen

Gerelateerde afbeelding

Concurrentievoordelen kunnen volgens Porter op drie manieren behaald worden. De eerste strategie is die van de laagste kostprijs. Belangrijk hierbij is te weten welke invloed van bepaalde activiteiten of factoren uitgaat. De flexplek huren amsterdam zogenoemde ‘cost-drivers’ moeten worden opgespoord en geanalyseerd. Door het opnieuw structureren of anders coördineren van de activiteiten kunnen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden. De tweede strategie is gebaseerd op differentiatie. Hierbij beschikt het product over unieke kenmerken ten opzichte van de concurrentie. De consument is in deze situatie bereid voor deze unieke kenmerken een prijs te betalen. Voor de organisatie is het belangrijk de waardeketen zo te structureren en te coördineren dat dit concurrentievoordeel tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding gerealiseerd kan worden. Zowel de strategie van de laagste kosten als de differentiatiestrategie kan gecombineerd worden met een segmentatiestrategie. Porter noemt dit de focusstrategie. De organisatie kan kiezen zich te richten op één specifiek segment of op meer segmenten in de markt. Bij de beheersing van bedrijfsprocessen komen veel logistieke vraagstukken om de hoek kijken, zoals hoe hoog de voorraad moet zijn, op welke wijze de levertijd kan worden flexplek huren amsterdam zuidas verkort, hoe klanten sneller bestellingen kunnen plaatsen enzovoort. Logistieke vraagstukken hebben te maken met de goederen en/of dienstenstroom in een bedrijfskolom. Het besturen en beheersen van de goederen- en/of dienstenstroom en de daarbij behorende informatievoorziening in de bedrijfskolom wordt logistiek management genoemd. logistiek management
Logistiek speelt behalve in handels- en productieondernemingen ook een steeds belangrijkere rol in de dienstverlening en gezondheidszorg. Een voorbeeld is Centraal Beheer waarbij zonder tussenkomst van een verzekeringsagent telefonisch verzekeringen kunnen worden afgesloten. In de gezondheidszorg raakt het begrip ‘patiëntenlogistiek’ steeds meer ingeburgerd. Door het onstaan van de Europese Unie is het mogelijk geworden snel vanuit een fabriek in de ene lidstaat direct aan een klant in een andere lidstaat te leveren. Zonder dat de goederen nog worden opgeslagen in een magazijn van een groothandel. Op het logistieke terrein zal de komende jaren in alle organisaties worden gewerkt om de prestaties te verbeteren en hiermee kosten te besparen en de dienstverlening te vergroten. Met betrekking tot logistiek management (Business Logistics) worden in de bedrijfskolom twee trajecten onderscheiden: • materiaalmanagement (material management); • fysieke-distributiemanagement (physical distribution management).